เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ประเภทหลังคา

FONDE WINGG


ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาโปร่งแสง “ FONDE WINGG ”
เป็นการพัฒนารูปแบบของแผ่นหลังคาโปร่งแสงที่มีปัญหาโก่งงอด้านข้างตามแนวยาวของแผ่นหลังคา จากการขยายตัวและหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการรั่วซึม เป็นปัญหาเมื่อนำไปติดตั้งร่วมกับวัสดุมุงชนิดอื่นๆซึ่งมีความหนาที่แตกต่างกัน
“ FONDE WINGG ” จึงได้ออกแบบแผ่นหลังคาโปร่งแสงให้มีส่วนยื่นเป็นลักษณะคล้ายลอนหลังคาขนาดเล็ก ยื่นต่อออกจากขอบด้านข้างทั้งสองด้านตลอดแนวความยาวของแผ่นหลังคาโปร่งแสง เพื่อเสริมความแข็งแรง ลดการโก่งงอ และเพิ่มการป้องกันการรั่วซึมระหว่างรอยต่อซ้อนทับในแนวด้านข้างของแผ่นหลังคา สามารถผลิตรูปลอนให้ตรงตามรูปลอนของแผ่นหลังคาได้ทุกแบบอีกด้วย