เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ประเภทหลังคา

PF 25-765


- แผ่นหลังคา ชนิดติดตั้งด้วย สลักเกลียว (Bolt System)
- ได้รับการออกแบบให้ท้องลอนมีริป เพิ่มความแข็งแรง
- มีขนาดความกว้างรวมซ้อนทับมากขึ้น เพื่อประหยัดพื้นที่แผ่นหลังคา
- ขนาดความกว้าง 765 มม. ความสูงสันลอน 25 มม.
- เหมาะกับหลังคาและผนังอาคารทุกประเภท มีความแข็งแรงทนทาน สวยงาม