เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ประเภทหลังคา

PF 30-730


- แผ่นหลังคา ชนิดติดตั้งด้วย สลักเกลียว (Bolt System)
- ได้รับการออกแบบให้ท้องลอนมีริป เพิ่มความแข็งแรง
- สันลอนสูงขึ้น เพื่อให้รองรับน้ำได้มากขึ้น และ สามารถติดตั้งบนหลังคสที่มีความลาดชันต่ำ
- ขนาดความกว้าง 730 มม. ความสูงสันลอน 30 มม.
- เหมาะกับหลังคาและผนังอาคารทุกประเภท มีความแข็งแรงทนทาน สวยงาม