เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ประเภทหลังคา

PF 39-700 BL


- แผ่นหลังคา ชนิดยึดติดกับโครงสร้างด้วยการใช้ขายึดแบบพิเศษโดยไม่ต้องยิงสกรูที่แผ่นป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึม (Bolt Less System)
- แนวต่อระหว่างแผ่น ยึดติดกันด้วยระบบล็อคและหนีบเข้าด้วยกัน ทำให้ป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าส่วนประกบ
- ขนาดความกว้าง 700 มม. ความสูงสันลอน 39 มม.
- เหมาะกับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงต่ำ ป้องกันการน้ำล้นลอน และน้ำรั่วตามรูสกรูได้ 100%