เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ประเภทหลังคา

PF 50-700
"SUPER"


- แผ่นหลังคา ชนิดติดตั้งด้วย สลักเกลียว (Bolt System)
- ขนาดความกว้าง 700 มม. ความสูงลอน 50 มม. สันลอนสูงกว่าลอนประเภทยึดติดด้วยสลักเกลียวโดยทั่วไป
- ออกแบบให้ลอนประกบมีขอบยื่น 1 ซม. เพื่อทำให้มุงหลังคาได้แนบสนิท ลดการโก่งงอและเพิ่มความแข็งให้กับแผ่นหลังคา
- มีร่องดักน้ำฝนป้องกันการไหลย้อนผ่นใต้หลังคาบริเวณซ้อนทับด้านข้าง
- สามารถติดตั้งบนหลังคาที่มีความลาดชันต่ำ รับปริมาณน้ำฝน 200 มม./ชม. ที่ความยาวสูงสุด 45 ม. ทำให้ประหยัด โครงสร้างหลังคา เนื่องจากขนาดความชันที่ลดลง
- เหมาะกับหลังคาอาคารทุกประเภท มีความแข็งแรงทนทาน สวยงาม