เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ประเภทหลังคา

PF 110-950 BL
"SUPER BIG"


ลอน PF 110-950 BL SUPER BIG เป็นลอนประเภท BOLT LESS SYSTEM
เป็นลอนประเภท BOLT LESS SYSTEM พัฒนามาจาก ลอนPF110-650BL โดยออกแบบให้มีท้องลอนที่กว้างขึ้น เพื่อให้สามารถรับได้มากกว่าในพื้นที่ที่เท่ากัน การออกแบบท้องลอนที่กว้างขึ้นยังช่วยให้น้ำหนักต่อตารางเมตรลดลง เป็นผลให้ราคาประหยัดขึ้น
คุณสมบัติพิเศษของลอน PF 110-950 BL SUPER BIG
1. เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ เพราะเป็นลอนหลังคาแบบยาวต่อเนื่อง
2. เป็นลอนระบบ Bolt Less ยึดติดกับโครงสร้างด้วยการใช้ขายึดแบบพิเศษโดยไม่ต้องยิงสกรูที่แผ่นป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึม
3.แนวต่อระกว่างแผ่น ยึดติดกันด้วยระบบล็อคและหนีบเข้าด้วยกัน ทำให้ป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าส่วนประกบ
4. สามารถติดตั้งบนหลังคาที่มีมุมลาดเอียงเพียง 1 องศา ที่ปริมาณน้ำฝนสูงสุด 140 mm/ชม. (ภาคใต้) สามารถใช้ลอน PF 110-950 BL SUPER BIG ได้ยาวที่สุด 152 เมตร