เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ประเภทหลังคา

Spandrel

เป็นแผ่นเหล็กที่ขึ้นรูปกว้าง 160 มิลลิเมตร ยึดติดด้วยระบบลิ้นร่องติดต่อกันไปไม่มีช่องว่าง ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นเชื้อรา เรียบร้อยสวยงาม ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นงานฝ้าภายนอกและภายใน